Serwis

Serwis

Firma SIR-HA Sp z o.o. świadczy usługi gwarancyjne i pogwarancyjne na terenie całego kraju. Serwisujemy urządzenia takich firm jak:

Klindex, TSM, Idrobase, Soteco, Ehrle, Kranzle, Weidner, Wirbel, Adiatek, Comac.

Istnieje możliwość podpisania stałych umów serwisowych zarówno z firmami zajmującymi się dystrybucja urządzeń jak i użytkownikami końcowymi. Powyższa umowa gwarantuje szybkie naprawy oraz ewentualne wypożyczenia sprzętu zastępczego.

Obsługa gwarancyjna podparta jest bezpłatnym szkoleniem z obsługi zakupionego urządzenia. Dodatkowo wdrażamy osoby obsługujące maszynę w praktyczne czynności obsługi eksploatacyjnej. Istnieje możliwość szkoleń dla kadry kierowniczej z podstawowych zasad obsługi serwisowej zakupionych maszyn, szkolenie zapobiega niepotrzebnym przestojom. Jak uczy doświadczenie większość awarii pojawiających się w prawidłowo eksploatowanych maszynach jest możliwa do usunięcia przez odpowiednio przygotowanego pracownika.


Zgłoszenia serwisowe
tel. kom.: (+48) 728855472
Pod powyższym numerem telefonu udzielamy szczegółowej informacji na temat ewentualnych napraw urządzeń czyszczących


Zlecenia napraw urządzenia
Zlecenia napraw przyjmujemy tylko i wyłącznie pisemnie – faxem lub e-mailem:
faks: (+48) 43 822 05 53
e-mail: biuro@sir-ha.pl

Zlecenie naprawy urządzenia powinno zawierać następujące informacje:
typ i model urządzenia, jego numer seryjny, data zakupu, dane osoby zlecającej naprawę (imię, nazwisko, dane firmy, telefon do kontaktu), dane do faktury płatnika, opis awarii

Maszyny klindex

Oryginalne części i akcesoria
Usługi napraw urządzeń czyszczących świadczone są przez wykwalifikowanych i mobilnych mechaników. Jako Dealer urządzeń Klindex dostarczamy naszym klientom wyłącznie oryginalne materiały eksploatacyjne, części i akcesoria, takie jak: narzedzia diametowe, szczotki, obudowy, zbiorniki, pad holdery, trzymaki, uchwyty, silniki, przekładnie itd.Do napraw wykorzystujemy oryginalne części i akcesoria dostępne w magazynach

2 lata gwarancji na maszyny Klindex. 

Aby uatrakcyjnić ofertę, Klindex daje możliwość wydłużenia gwarancji na wszystkie swoje maszyny  typu „counter hour”, czyli na urządzenia posiadające wbudowany licznik roboczo godzin. Aby przedłużyć gwarancję należy postępować zgodnie z planem serwisowym dołączonym do każdej nowo sprzedanej maszyny oraz dokonywać serwisu w autoryzowanych punktach Klindex Polska. Wymagany przeglądy co 500 roboczo/godzin lub co 12 miesięcy.


2 lata gwarancji

Karta Gwarancyjna dołączona do każdej maszyny zawiera plan serwisowy z opisem części eksploatacyjnych podlegających wymiany serwisowej podczas przeglądu. Gwarancja wygasa, jeżeli w urządzeniach zostaną dokonane nieautoryzowane modyfikacje. Gwarancja wygasa, jeżeli urządzenia pracują na nieoryginalnych narzędziach diamentowych lub na narzędziach nieposiadających autoryzacji Klindex Polska. Przeglądy gwarancyjne są płatne.